BIDV ra mắt thông điệp và hình ảnh truyền thông năm 2018

Xuất phát từ thực tế ngân hàng luôn gắn bó mật thiết với khách hàng, với những ước mơ của khách hàng để “cùng bạn” hiện thức ước mơ ấy

CÙNG BẠN THỰC HIỆN ƯỚC MƠ

Xuất phát từ thực tế ngân hàng luôn gắn bó mật thiết với khách hàng, với những ước mơ của khách hàng để “cùng bạn” hiện thức ước mơ ấy, năm 2018, BIDV ra mắt và đưa vào sử dụng thông điệp truyền thông: “BIDV cùng bạn thực hiện ước mơ” hướng đến nhóm khách hàng cá nhân và SME.
Thông điệp được thể hiện bằng 6 thiết kế biểu tượng cho nhóm các sản phẩm dịch vụ bán lẻ nổi bật hiện BIDV đang cung cấp: cho vay kinh doanh, mua nhà, du học, tiêu dùng, mua xe... Khi mở cánh cửa BIDV, ý tưởng, ước mơ của bạn sẽ được "chắp cánh" để trở thành hiện thực.
Cùng với việc nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đổi mới phong cách giao dịch, BIDV hy vọng rằng những hình ảnh trên truyền thông cũng sẽ góp phần đem lại cảm nhận một BIDV thân thiện, gần gũi với khách hàng, công chúng.
Nguồn: Bidv.com.vn

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp